REGISTRATIE

Stichting Bosnodig staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 00000000.
De stichting staat geregistreerd bij de Belastingdienst onder RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of fiscaal nummer 0000.00.000. 

FINANCIËN

De stichting legt financiële verantwoording af door publicatie van jaarrekeningen. De jaarrekening over ons geboortejaar 2019 wordt begin 2020 gepubliceerd op deze pagina. 

ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status is verleend op dd mmmm jjjj. 

ANBI status controleren?
Klik hier: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Zie voor meer informatie over de ANBI status, belastingaangifte en periodiek schenken. 

BELEIDSPLAN

In overeenstemming met de eisen die de Belastingdienst aan even ANBI stelt, publiceren wij ons beleidsplan:
….